Věnujte se tomu, co Vás baví. Zbytek nechejte na nás.

Věnujte se tomu, co Vás baví. Zbytek nechejte na nás.

Našimi klienty jsou např. podnikatelé, firmy, SVJ, soukromí zemědělci a lékaři.

Nabízíme:
● vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy na profesionální úrovni
● evidence pohledávek a závazků, majetku, odpisy, leasing
● vedení knihy jízd

Kompletní nabídka >