Kontaktujte nás
608 363 723

Nabídka

  • vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy na profesionální úrovni v programu „Premiér“
  • evidence pohledávek a závazků, majetku, odpisy, leasing
  • vedení knihy jízd
  • možnost vést účetnictví externě přes online
  • kompletní zpracování daňových přiznání
  • provedení účetních uzávěrek včetně inventarizace majetku
  • účetní poradenství
  • finanční transakce – homebanking, možnost vystavení vydaných faktur, platebních příkazů
  • možnost exportu dat elektronicky přímo na příslušné instituce
  • archivace

Naše služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám. Našimi klienty jsou např. podnikatelé, s.r.o., SVJ (společenství vlastníků bytových jednotek), soukromí zemědělci (spolupráce se SZIF), lékaři apod.

Máte-li zájem o vedení účetnictví Vaši firmy či společnosti rádi Vám zdarma zpracujeme individuální ceny s ohledem na množství dokladů a náročnosti zpracování. Cenu je možno stanovit v měsíční paušální částce nebo sazbě za doklad.

Poplatek za převzetí účetnictví a materiál za zavedení nové agendy si neúčtujeme !

Máte dotaz? Rádi byste si objednali naše služby? Neváhejte nás kontaktovat.